Säätiön historia


Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on perustettu 1991. Perustajien juuret ovat vahvasti metsä- ja puunjalostusteollisuudessa. Pitkän elämäntyön tuloksena syntyi Vierumäen Teollisuus – yksi maan merkittävimmistä saha- ja puunjalostusyrityksistä.

Teollisuusneuvos Eino Kolli tunnettiin vahvana johtajana ja sitkeänä innovaattorina, joka perussahatoiminnan lisäksi laajensi yrityksensä toimintaa jo varhaisessa vaiheessa myös jatkojalostuksen puolelle. Vierumäen Teollisuus saavutti merkittävän aseman mm. kyllästetyn puun ja liimapuupalkkien tuottajana ja kehittäjänä.

Kollin perhe luopui yhtiön omistuksesta 1990. Nykyisin yritys tunnetaan nimellä Versowood.

Kollinkiinteistöt

Säätiön kiinteistöt


Kollin Kiinteistöt on yhteisnimitys Marjatta ja Eino Kollin Säätiön omistamille kiinteistöille. Säätiö on sijoittanut merkittävän osan pääomistaan kiinteistöihin ja hakee niille pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa.

Kiinteistönomistajana säätiö on pitkäjänteinen kehittäjä ja vuokranantajana maltillinen, vakaita suhteita vaaliva. Säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta ja niiden tuottokykyä pyritään pitämään yllä ja parantamaan jatkuvalla kehittämisellä.

Säätiö tukee osaamista


Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on aktiivisesti kehittyvä yleishyödyllinen toimija, joka kantaa vastuunsa tulevaisuuden mahdollisuuksien luomisessa. Se on merkittävä tekijä suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö tulee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on jakanut toimintansa aikana apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä noin 15 milj. euroa.

Kollinkiinteistöt