Taustaa

Kollin kiinteistöt on yhteisnimitys Marjatta ja Eino Kollin säätiön omistamille kiinteistöille. Säätiö on sijoittanut merkittävän osan pääomastaan kiinteistöihin ja hakee niille pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa. Säätiö toimii säätiölain mukaisesti ja jakaa vuosittain osan pääoman tuotosta yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin säätiö on keskittynyt tukemaan erityisesti metsä- ja maatalouden, sekä rakentamisen tutkimusta sekä menetelmäkehitystä. Tarkemmin Säätiön toiminnasta osoitteessa www.kollinsaatio.fi.

Kiinteistönomistajana säätiö on pitkäjänteinen kehittäjä ja vuokranantajana maltillinen, vakaita suhteita vaaliva. Säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta ja niiden tuottokykyä pyritään pitämään yllä ja parantamaan jatkuvalla kehittämisellä.